...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Zaměstnanec má pracovní poměr založen pracovní smlouvou na učitele. Během pracovně právního vztahu byl jmenován do funkce zástupce ředitele (dle ZP platného do 31.12.2006).Je tento zaměstnanec po 1.1.2007 učitelem nebo zástupcem ředitele?
17.05.2010 - přečteno 4510x
Je zástupcem ředitele. Jmenováním podle tehdy platného zákoníku práce došlo ke změně sjednaných pracovních podmínek a tím i ke změně druhu práce původně sjednané na výkon práce učitele. Tehdejší pracovní smlouva pozbyla účinnosti přijetím jmenování do funkce zástupce ředitele a nadále byl pracovní poměr založen jmenováním. Na tom nic nemění ani přijetí nového zákoníku práce, kdy v souladu s ustanovením § 364 odst. 3 pracovní poměry založené podle dosavadních právních předpisů jmenováním se považují za pracovní poměry založené pracovní smlouvou. Tím se totiž nemíní původní pracovní smlouva, ale nová pracovní smlouva (založená „ex lege“, tedy ze zákona) znějící na výkon práce vyplývající z původně jmenované funkce.
Změna ve funkci zástupce ředitele je tak možná jen se souhlasem tohoto zaměstnance, protože by se jednalo o změnu sjednaných pracovních podmínek vyplývajících z pracovní smlouvy.
Pro úplnost dodejme, že s novelou zákoníku práce k 1.1.2008 je opět možné zástupce ředitele (ale i další vedoucí zaměstnance) jmenovat, a to podle ustanovení § 33 odst. 3 ZP.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -