...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Dobrý den, chci se zeptat, jak mám naložit s kolegou učitelem, který si vypůjčuje majetek školy i majetek zaměstnanců pro svou vlastní potřebu. Děkuji
17.05.2010 - přečteno 4456x
Pokud tak zaměstnanec činí bez souhlasu zaměstnavatele, je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 316 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení nesmějí zaměstnanci bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Pokud tedy zaměstnanec bez souhlasu zaměstnavatele porušuje toto zákonné ustanovení, je třeba postupovat stejně, jako v jiných případech porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Nejprve je nutné jej písemně upozornit na to, že tímto způsobem porušuje zákonem stanovenou povinnost a současně jej upozornit, že v případě opakování tohoto porušování mu hrozí výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52, písm. g) zákoníku práce. Pokud by se i po takovém písemném upozornění situace opakovala, lze dát výpověď podle výše uvedeného ustanovení.
Kromě toho je možné vyčíslit škodu, která nedovoleným užíváním zaměstnavateli vznikla (např. tím, že určitá věc nebyla z důvodu nedovolené výpůjčky dostupná a zaměstnavatel musel zajistit náhradu). Tuto škodu pak může po zaměstnanci vymáhat.
Pokud jde o zásah do vlastnických práv ostatních spoluzaměstnanců, je na každém z nich, aby se domáhal (např. občanskoprávní žalobou) zdržení se takového jednání. V soukromoprávních vztazích mezi zaměstnanci (byť k nim dochází na pracovišti) nemá zaměstnavatel příliš možností do těchto vztahů zasáhnout.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -