...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Učiteli - metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje míra přímě vyučovací činnosti podle počtu žáků. Tyto odpočty jsou na celý úvazek, když takovýto učitel je na zkrácený úvazek, přizpůsobí se mu také úměrně úvazku odpočet? Podle mě ano. Protože, když má zkrácený úvazek, tak mu podle zákoníku práce náleží poměrná část platu, tak nevím proč by mu měl náležet plný odpočet.
30.5.2010 - přečteno 4381x
Podle ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., kterým se stanoví rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků, platí: Učiteli - metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole o určitý počet hodin… Tato formulace znamená, že nejprve se stanoví danému učiteli jeho rozsah přímé pedagogické činnosti, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a pak teprve dojde k jeho snížení podle uvedeného ustanovení nařízení vlády. Podle uvedeného ustanovení zákona – jak správně uvádíte v dotazu – se při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby úměrně tomu sníží rozsah přímé pedagogické činnosti. Proto ke snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti metodikovi informačních a komunikačních technologií lze v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb. přistoupit až po té, kdy je mu stanoven jeho „základní“ rozsah přímé pedagogické činnosti, tj. již zkrácený podle poměru sjednané a zákonem stanovené týdenní pracovní doby. Z toho vyplývá, že z takto ředitelem stanoveného sníženého rozsahu přímé pedagogické činnosti se dále snižuje, ale tentokrát již bez zřetele na poměr sjednané a zákonem stanovené týdenní pracovní doby. Počet hodin, o které se sníží metodikovi informačních a komunikačních technologií týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, je tak stejný u učitele s plným pracovním úvazkem i u učitele s kratším pracovním úvazkem. K jinému postupu chybí výslovné zmocnění v právním předpisu. Navíc by každý jiný postup znamenal stanovení počtu hodin přímé pedagogické činnosti vyjádřené v desetinných číslech, což je v praxi nerealizovatelné.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -