...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Dobrý den, pracuji jako vedoucí učitelka v MŠ.Jsme příspěvková organizace, která slučuje 9 MŠ pod jednou p.ředitelkou. Chtěla bych se zeptat na rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucí učitelky,která není zástupce ředitele,ale řídí jednu z těchto MŠ - odloučených pracovišť v naší velké příspěvkové organizaci.
17.8.2010 - přečteno 4432x
Podle ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, může pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí. Příloha k uvedenému vládnímu nařízení stanoví rozsah přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele mateřské školy 17 hodin týdně při počtu 7 a více tříd. Na toto snížení není právní nárok (na rozdíl od situace, kdy je zaměstnankyně jmenována do funkce zástupce ředitele) a záleží tedy na rozhodnutí ředitele a nepochybně také na rozpočtových možnostech školy.
V případě uvedeném v dotazu však je nezbytné vzít v úvahu okolnost, že výše uvedená možnost snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se vztahuje výslovně jen na takového pedagogického pracovníka, který řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává. Jinými slovy je toto ustanovení využitelné pouze v případě, kdy je např. mateřská škola součástí právnické osoby, která sdružuje více druhů škol. Pak pedagogický pracovník, kterého pověřil ředitel právnické osoby řízením této mateřské školy, odpovídá přesně záměru vyslovenému v uvedeném § 3 nařízení vlády. Jde např. o takové případy, kdy je mateřská škola sloučená se školou základní a v této vedoucí úloze se ocitá bývalá ředitelka mateřské školy, která však již nyní není ani ve funkci ředitele školy, ale ani ve funkci zástupce ředitele.
Pokud však jde o vedoucí pracovníky, kteří neřídí mateřskou školu, ale jen jednotlivá její pracoviště, nejsou splněny všechny podmínky stanovené nařízením vlády (neřídí školu) a proto nelze – podle našeho názoru – v tomto případě uvedené ustanovení použít. Je tedy třeba stanovit jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti bez krácení, tj. 31 hodin.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -