...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Dobrý den, mám tuto otázku: nemám ve smlouvě vůbec zmíněnou výši platu, že prý ve školství se podepisuje zvlášť platový výměr a je to tak prý normální...docela to chápu, protože platové složky se mění, ale pro jistotu se ptám...ve smlouvě je akorát zmíněno, že jsem byla seznámena se mzdovými podmínkami, ale platový výměr jsem ještě neviděla..jen předběžný výpočet. Mám požadovat doplnění pracovní smlouvy?
6.9.2010 - přečteno 4451x
Platové náležitosti nepatří mezi nezbytné součásti pracovní smlouvy. Postup Vašeho zaměstnavatele je nejen v souladu s právními předpisy, ale i s ustálenou praxí. Jak správně uvádíte, plat je zaměstnanci určen (a to povinně v souladu s ustanovením § 136 ZP) v platovém výměru, který ale není součástí pracovní smlouvy. Je tomu tak proto, aby mohl zaměstnavatel jednostranně (bez nutného souhlasu zaměstnance) rozhodovat o změnách platu zaměstnance, zejména pak v situaci, kdy taková změna vyplyne ze změn v platových předpisech. Kdyby bylo ujednání o platu součástí pracovní smlouvy, musela by každé změně platu předcházet změna pracovní smlouvy, což by v případě nesouhlasu zaměstnance nebylo možné. Proto je uvedený režim, který zvolil Váš zaměstnavatel, logický a zcela správný.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -