...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Dobrý den,
pracuji jako vychovatelka a ve volném čase si zvyšuji kvalifikaci v Bc. studiu. Mám nárok na volno před závěrečnými zkouškami?
15.12.2010 - přečteno 4442x
Podle ustanovení § 205 zákoníku práce platí: Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu. Aby Vám vznikl výše uvedený nárok, musí být tedy splněny současně dvě podmínky: studium, kterým si zvyšujete kvalifikaci, musí vést k získání kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem (ve Vašem případě ustanovením § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) pro výkon práce vychovatele. Současně pak musí být toto zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele. V podstatě automaticky jsou obě podmínky splněny v případě, že dosud vůbec nesplňujete kvalifikační předpoklad pro výkon práce vychovatele (např. máte pouze střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru, než stanoví zákon pro výkon práce vychovatele) a VŠ studium, které absolvujete, povede k získání předpokladu odborné kvalifikace vychovatele (přehled příslušných studijních oborů, které vedou k získání této kvalifikace, naleznete opět v ustanovení § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). V tomto případě je dána potřeba zaměstnavatele přímo zákonem.
Jestliže ale již kvalifikační předpoklad splňujete, posuzuje potřebu dalšího zvýšení kvalifikace zaměstnavatel zcela subjektivně a nárok na příslušné volno k vykonání zkoušek vznikne jen v případě, že zaměstnavatel výslovně uzná potřebu zvýšení Vaší kvalifikace. Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky, nárok na volno k vykonání zkoušek nevzniká.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -