...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Dobrý den, pracuji jako učitelka MŠ s praxí do 12let. Mám vystudovanou Střední pedagogickou školu (Předškolní pedagogika), VŠ - Bc.Učitelství pro MŠ.Mezi mé pracovní povinnosti patří i zastupování ředitelky MŠ. Mám nárok na 10 platovou třídu?
15.12.2010 - přečteno 4429x
Podle ustanovení § 123 zákoníku práce a § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí: Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Tedy na zařazení zaměstnance do platové třídy nemá kvalifikace zaměstnance bezprostředně žádný vliv. Záleží na konkrétní pracovní náplně, tedy na složitosti pracovních povinností, které jsou zaměstnanci ukládány.
Na 10. platovou třídu by Vám vznikl nárok v případě, že by zaměstnavatel v rámci pracovní náplně ukládal tyto činnosti: Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů (část 2.16.01. 10.1 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě).
Zastupování ředitelky MŠ nemá vliv na platovou třídu, ale za určitých podmínek může znamenat vznik nároku na příplatek za vedení (viz. ustanovení § 124 zákoníku práce).
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -