...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Pracuji prvním rokem v jednotřídní MŠ jako nekvalifikovná učitelka na úvazek 0,9. Mám smlouvu na dobu určitou a to do 31.8.2012. Pokud bych chtěla v MŠ pracovat i další rok, musím si doplnit kvalifikaci? ( paní ředitelka je se mnou spokojena). Už nyní se tu byla informovat na práci paní učitelka s kvalifikací.Může zřizovatel nařídit p. ředitelce, aby do MŠ přijala kvalifikovanou učitelku? Doslechla jsem se, že do roku 2014 musí být všechny učitelky MŠ kvalifikované, nebo musí bezpodmínečně zahájit studium na získání kvalifikace.
11.06.2012 - přečteno 4422x

Konec roku 2014 je skutečně předělem, který znamená povinnost každého pedagogického pracovníka zahájit studium, kterým získá chybějící kvalifikaci (viz. ustanovení § 32, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Uvedené ustanovení zákona však současně dává zaměstnavateli možnost do této doby zaměstnávat pedagogické pracovníky i bez odpovídající kvalifikace. Vaše další působení v mateřské škole tak závisí zcela jen na rozhodnutí paní ředitelky. Zřizovatel školy, ale ani jiný orgán nemůže řediteli školy vstupovat do pravomoci zaměstnavatele provádět výběr mezi uchazeči o dané pracovní místo (§ 30 zákoníku práce).

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -