...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Dobrý den, jsme MŠ společně se ZŠ. Od dubna letošního roku nás učitelky MŠ převedl ředitel do 8. platové třídy- mám praxi 28 let- s odůvodněním, že je neetické a nemorální chtít tolik, kolik dostávají učitelky ZŠ s VŠ vzděláním. My máme SPGŠ a tudíž odborně splňujeme požadavky na odbornost a kvalifikaci uč. MŠ. Podotýkám, že tvoříme TVP, hodnotíme....jako jinde uč. s letitou praxí. Nevíme, kde se máme obrátit a jak postupovat. Pan ředitel nám vysvětlil, že s tím se nedá nic letos dělat. Je postup vedení správný, popř. jaké kroky máme učinit?
14.6.2012 - přečteno 4437x

Zařazení zaměstnance do platové třídy se jednoznačně odvíjí od náročnosti činností, jejichž výkon zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje. Náročnost těchto činností se porovnává s příklady pracovních činností uvedených v katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.). Uvádíte, že i nadále tvoříte vzdělávací program třídy. Jestliže tak činíte na základě pokynu zaměstnavatele (zejména pokud tato povinnost vyplývá z pracovní náplně), náleží Vám jednoznačně zařazení do 9. platové třídy (viz. část 2.16.01. 9.01 katalogu prací). Pokud po Vás zaměstnavatel tvorbu vzdělávacího programu třídy nepožaduje, nemáte povinnost tuto práci vykonávat a zaměstnavatel by měl určit, kdo bude tento pedagogický dokument nezbytný pro výkon práce učitele místo Vás zpracovávat.

Případné porušení zákona při zařazení zaměstnance do platové třídy lze řešit jen stížností u inspektorátu práce nebo žalobou k soudu.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -