...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
V nařízení vlády č. 75/2005 Sb je vedoucímu učiteli odborného výcviku a zástupci ředitele pro praktické vyučování určen týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování. Znamená to, že odučené hodiny se počítají až na konci šk. roku a že nemůže mít tzv. nadúvazkové hodiny, když v týdnu odučí vice jak 7 hodin?
20.6.2012 - přečteno 4476x

Uvedené ustanovení neznamená, že se odučené hodiny počítají až na konci školního roku. I pro tyto pedagogické pracovníky totiž platí ustanovení § 84 zákoníku práce, podle kterého má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout týdenní pracovní dobu zaměstnance předem, a to písemně. Zaměstnavatel tak může využít ustanovení o průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti, ale pouze v rámci rozvržení týdenní pracovní doby provedeného v předstihu na jednotlivé týdny. Jestližetedy vznikne potřeba přesunu hodin přímé pedagogické činnosti v určitém týdnu, musí se projevit kompenzací v týdnech následujících. I pro tohoto pedagogického pracovníka tak připadají v úvahu tzv. nadúvazkové hodiny v případě, že je tento vykoná nad rámec jemu rozvrženého počtu hodin v daném týdnu.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -