...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...


Dobrý den,

potřeboval bych vyřešit dozor školníků v šatnách.

Ve škole mám jednoho školníka - hlavního, ten má pod sebou uklízečky a
"pomocného" školníka - udržbáře. Mám představu, že každý školník bude mít dozor v šatnách po týdnu na střídačku. Ranní dozor - při otevření školy 7.15-7.45 hod. kdy zvoní na
hodinu. odpolední dozor 12.00-13.30 hod. Bude stačit, aby měli ode mě písemné pověření, že je pověřuji výkonem dozorů v šatnách dle rozpisu viz výše?

Musí mít nějaké speciální školení, i když jsou jako zaměstnanci školy
proškoleni v rámci BOZP a PO, ale jako nepedagogové?

27.10.2012 - přečteno 4467x


Pověření nepedagogického pracovníka výkonem dohledu nad žáky vyžaduje splnění dvou podmínek:

1. Souhlas tohoto zaměstnance. Jde totiž o práci nad rámec druhu práce sjednaného
v pracovní smlouvě. Za souhlas je možné považovat i dobrovolný výkon takto uložených prací (nemusí tedy být písemný). Nepedagogický pracovník však má právo takovou práci odmítnout.


2. Poučení o zásadách výkonu dohledu nad žáky (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.). Musí jít o speciální poučení a musí o něm být zhotoven záznam. Předchozí školení BOZP v tomto ohledu nestačí.X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -