...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

Potřebuji na zástup do MŠ místo nemocné učitelky přijmout šikovnou paní - má ale gymnázium - zaměření ekonomika a organizace.
Pracovala už jako učitelka MŠ v jiné obci. Mohu ji zařadit do platové třídy 8 a platového stupně 1?

23.11.2012 - přečteno 4481x


Okolnost, že tato uchazečka nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace učitele MŠ, nebrání uzavření pracovní smlouvy, ale na druhou stranu nijak neurčuje její platové zařazení. Můžete ji zařadit do 8. platové třídy, ale pod podmínkou, že z její pracovní náplně vyplyne, že nebude vytvářet vzdělávací program třídy, ale bude realizovat vzdělávání dětí ve třídě MŠ podle programu vytvořeného jinou učitelkou.

Pokud jde o platový stupeň, ten záleží na zápočtu předchozí praxe (§ 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). Sama okolnost nesplnění odborné kvalifikace nemá žádný vliv na zařazení do platového stupně.
Jestliže ale hodláte využít ustanovení § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tj. určení platového tarifu v rozpětí, a to právě na úrovni platového tarifu odpovídajícího 1. platovému stupni, je možné tento nástroj využít jedině v případě, že tak učiníte i u ostatních učitelek MŠ.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -