...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...


Asistentka pedagoga měla rozvrženou pracovní dobu přímou a nepřímou celkově každý den 5 hodin do 13.30. Rodiče s vedoucí učitelkou požádali o schůzku, která se konala v 16.00 hodin, trvala 2 hodiny. Asistentka požaduje proplatit tyto hodiny jako přesčasové. Můžete nám poradit, jestli jí opravdu musíme proplatit tyto 2 hodiny jako přesčasové?

8.12.2012 - přečteno 4613x

Především záleží na tom, zda tato zaměstnankyně pracuje na plný pracovní úvazek nebo zda je sjednána kratší týdenní pracovní doba. Práce přesčas totiž pojmově připadá v úvahu právě a jen u plného pracovního úvazku, kdežto navýšení počtu hodin kratší týdenní pracovní doby lze kompenzovat nikoli podle ustanovení § 127 ZP (tj. plat a příplatek nebo náhradní volno), ale tzv. dorovnáním do úvazku.

Nárok na plnění za práci nad rámec rozvrhu týdenní pracovní doby lze odmítnout jen v případě, že zaměstnavatel provedl před začátkem příslušného pracovního týdne takovou změnu rozvržení týdenní pracovní doby, podle které by výkon práce přesahující obvyklé rozvržení kompenzoval zkrácením pracovní doby jiný den pracovního týdne. Případně je možné provést nerovnoměrné rozvržení týdenní pracovní doby (opět ovšem předem, tj. před začátkem příslušného týdne), kdy vyšší počet odpracovaných hodin v jednom týdnu je kompenzován rozvržením nižšího potu hodin v týdnu (týdnech) dalším.

Jestliže ale skutečně byla pracovní doba rozvržena beze změn a pravidelně tak, jak je uvedeno v dotazu, náleží zaměstnankyni plnění za výkon práce nad rozvrh pracovních směn.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -