...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Náleží učiteli, který pracoval mimořádně i v sobotu a dostane za to náhradní volno, ještě nějaké další nároky?
30.5.2010 - přečteno 4423x
Zaměstnancům náleží samostatné nároky z toho, že vykonávali práci v sobotu a v neděli (tímto nárokem je jedině příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku za každou hodinu odpracovanou v sobotu a v neděli - viz. § 126 ZP) a samostatné nároky vyplývajcí z vykonané práce přesčas (tímto nárokem je buď plat a příplatek za práci přesčas - v tomto případě ve výši 50% průměrného hodinového výdělku - nebo náhradní volno, pokud se na něm se zaměstnanci dohodnete - viz. § 127 ZP). Takže i když se dohodnete na čerpání náhradního volna za práci přesčas, zůstává nárok na příplatek ve výši 25% za každou hodinu odpracovanou v sobotu a v neděli.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -