...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

A. Poradenství

Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení

Nabízíme dlouhodobou i jednorázovou spolupráci s vedením škol a školských zařízení, a to v následujících oblastech řízení školy:

poradenství při aplikaci školské legislativy; spolupráce při tvorbě vnitřních dokumentů školy;
poradenství při aplikaci platových předpisů ve škole a školském zařízení, včetně kontroly správnosti platového zařazení zaměstnanců; spolupráce při tvorbě vnitřních platových předpisů;
poradenství při aplikaci pracovněprávních předpisů ve škole a školském zařízení, včetně kontroly správnosti jednotlivých pracovněprávních úkonů zaměstnavatele; spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů zaměstnavatele;
poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání; spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy; zprostředkování kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy;
poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů při řízení školy (zejména uzavírání a plnění smluv aj.).


Formy spolupráce:

1. Dlouhodobá spolupráce - tj. konzultant na smluvní období

 1. oskytování poradenských služeb na základě příkazní smlouvy podle občanského zákoníku. Smlouva zahrnuje délku smluvního vztahu, předpokládané oblasti konzultací, formy komunikace a cenové podmínky.
 2. oskytování poradenských služeb na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle § 74 a násl. zákoníku práce. Rozsah a délka spolupráce a výše odměny jsou obsahem dohody.

2. Jednorázová spolupráce – tj. konzultace podle okamžité potřeby

 1. Prostřednictvím e-mailu – odpovědi na dotazy.
 2. Telefonická konzultace.
 3. Osobní jednání (konzultace) na dohodnutém místě.
 4. Kontrola vnitřních dokumentů a další agendy přímo ve škole.
 5. Tvorba vnitřních dokumentů školy na zakázku.
Faktury za tyto služby lze hradit jen z příspěvku na provoz školy.
Ceník služeb

B. Lektorská činnost

Na základě individuální dohody s organizátorem vzdělávací akce nabízíme profesionální vedení seminářů zaměřených na legislativu a její správné uplatnění při činnosti škol a školských zařízení.
PhDr. Jiří Valenta jako zkušený lektor se specializuje na tyto oblasti aplikace práva ve školství:
 • pracovněprávní vztahy ve školství;
 • platové předpisy ve školství;
 • správní právo ve školství;
 • školská legislativa (tzv. školské zákony a prováděcí předpisy k nim);
 • kolektivní vyjednávání, vztahy s odbory.
Vzhledem k vytíženosti lektora je nezbytné dohodnout termíny nejméně půl roku předem!
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -