...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
V souvislosti se změnou zákona o pedagogických pracovních, která se týká úpravy pracovní doby pedagogů, vyžaduje ředitel školy písemný rozpis pracovní doby, kterou si může pedagog sám určovat předem. Určuje, počet hodin týdně, které může pedagog pracovat mimo školu, musí však předložit přesný rozpis, který den v kterou hodinu bude kde pracovat. Vedení si osvojuje pravomoc na soukromé telefonní číslo pracovníka v této době kontrolovat. Je to správný postup vedení či ředitele? Děkuji za odpověď
6.9.2010 - přečteno 4405x
Uvedená aktivita zaměstnavatele nemá oporu v ustanovení právních předpisů, resp. si tím zaměstnavatel zcela zbytečně komplikuje situaci a zavádí administrativu, kterou právní předpis a tím ani kontrolní orgán nevyžaduje! Ustanovení § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, dává zaměstnavateli jasnou a nezpochybnitelnou kompetenci určit, ve které části týdenní pracovní doby je pedagogický pracovník povinen vykonávat práci na pracovišti zaměstnavatele. Tím, že v jiné části pracovní doby pedagogickému pracovníkovi neurčí povinnost výkonu práce na pracovišti, otevírá prostor pro aplikaci té části ustanovení zákona, která dává naopak samotnému pedagogickému pracovníkovi pravomoc určit si rozvržení zbývající části týdenní pracovní doby. Tato část právního předpisu již ale nestanoví, že by měl tento pedagogický pracovník provádět v rámci rozvržení pracovní doby úkony, které jsou popsány v dotazu. Právě tak nevyplývá taková povinnost zaměstnavateli. Zaměstnavatel by tedy měl v rámci kolektivního vyjednávání s odbory vysvětlit, co jej k ukládání takovýchto úkolů vede.
Pro úplnost připomeňme ustanovení § 301 ZP, podle kterého jsou zaměstnanci povinni plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy. Uvedený pokyn v souladu s právními předpisy není…
Pokud jde o soukromé telefonní číslo, zaměstnanci nelze uložit povinnost sdělovat je svému zaměstnavateli. Vzhledem k výše uvedené kompetenci pedagogického pracovníka určovat si samostatně rozvržení části pracovní doby a místo, v němž bude práci vykonávat, nevzniká zaměstnavateli povinnost kontrolovat, zda a kde zaměstnanci tuto práci vykonávají. Pokud má zaměstnavatel potřebu tuto kontrolu provádět, může tak učinit jedinnným možným způsobem – určit svým zaměstnancům povinnost vykonávat práce, jež chce kontrolovat, na pracovišti zaměstnavatele…
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -